Csapatépítés

Bizonyított tény, hogy a csapatmunka nagyban szerepet játszik egy cég sikerességének fokozásában. Egy vállalat számára sokat jelenthet a munkatársak szaktudása, felkészültsége, azonban a hatékonyság megsokszorozódik, ha az egyes emberek a csapatépítés folyamatában csapattá érnek, és egymást segítve, kreatív hangulatban tevékenykednek a cég sikerének érdekében. Ehhez járul hozzá a csapatépítő tréning.

Az üzleti életben, a szakmai munkában az egyik legfontosabb kérdés az emberekkel való bánásmód. A siker a legtöbb esetben azon múlik, hogy képesek vagyunk-e megnyerni az embereket a saját elképzeléseinknek. Kutatások bizonyítják, hogy az egyén mérhető eredményeinek kisebb része írható a tudás javára, többsége az emberi érintkezés technikájában mutatott ügyességének köszönhető. Egy jó csapatban a kiégés (burnout) lehetősége a minimális szintre csökkenthető, köszönhetően az egymásra figyelésnek, a jó emberi kapcsolatoknak.

A csapat tagjai egy meghatározott cél érdekében dolgoznak együtt, nem csak úgy együtt vannak. A csapatban dolgozás lehetőséget ad az egyes emberek fejlődésére, a társas kapcsolataik hatékony működtetésére. A csapat összehangolja az egyes emberek erejét, így értékes munkahelyi tőke keletkezik.

Mindannyian tudjuk, hogy a munkavégzés feszültségekkel, időnként konfliktusokkal jár. Az tehát nem kérdés, hogy létezik a munkahelyi stressz, s hogy mindannyian ki vagyunk téve neki. A kérdés az, hogyan győzzük le a feszültségeket. Tudjuk-e, hogyan bánjunk a nem megfelelő munkahelyi körülményekkel, a rossz munkaszervezéssel, a követelőző főnökkel, a pletykákkal, a saját bizonytalanságunkkal.

A munkahelyi követelmények várhatóan növekedni fognak. Mégsem a követelmények azok, amelyek megmérgezik a hangulatunkat, hanem az apró munkahelyi konfliktusok.

Ezek az apró konfliktusok a munkáról a személyes ügyekre terelik a figyelmet, ezzel rontva a munka hatékonyságát. Bizonyított tény, hogy a csapatmunka sokat lendíthet egy vállalat vagy vállalkozás eredményességén. A munkatársak szaktudása és felkészültsége az alap, de a hatékonyság megsokszorozódik, ha a munkavégzés egymást segítve, kreatív hangulatban történik. A jó csapatmunka elérésének a módszere a csapatépítő tréning, amely mérhetően emeli a munka hatékonyságát.
Az élmény tréning célja, hogy jó hangulatban segítsen felfedezni, kifejleszteni és hasznosítani a munkatársaknak az alvó és kihasználatlan képességeit, amelyek a továbbiakban segíteni fogják a csapatotokat a rejtett lehetőségek feltárásában. Az élmény tréningünk támogatja, hogy a munkatársak jobban megismerjék egymást a munkahelyen kívül, nőjön az együttműködés képessége, mélyedjenek el a formális és informális kapcsolatok. A célokat játékos gyakorlatok segítségével érjük el.

Filmforgatás tréning
Filmforgatás, filmkészítés és csapatépítő program egyben! A csapat minden tagja aktívan részt vesz a programban. A tréning során a kreativitás és a jókedv lesz a fókuszban. A csapatok (max. 20 fő/csapat) 1-1 filmet készítenek el. A filmek 8–10 perc hosszúak. Témájuk lehet vígjáték, akció, vagy akár ál-dokumentumfilm. A résztvevők által megírt és eljátszott jeleneteket profi operatőrök rögzítik és szakemberek vágják. A nehéz forgatással töltött nap után este kerül sor a premierre és a díjátadó Oszkár -gálára. A borítóval díszített dvd-t a csapatok hazavihetik egy megismételhetetlen csapatépítő program emlékéül.

Olimpiára fel!
Játékos csapatépítő program olimpiai sportágakkal, kicsit másképp. Egy nap az ötkarikás játékok jegyében. Egy nap, amikor bárkiből lehet csapatépítő olimpiai bajnok. Egy nap, amikor olyan feladatokkal kell megküzdenie, amelyekről azelőtt nem is álmodott. A résztvevők egy olimpiai napon vesznek részt, amelyben vegyítjük a nyári és a téli sportágakat. A „sportolók” négy csapatban mérik össze erejüket, több különböző számban. Az ötkarikás játékok folyamán találkozhatnak ügyességi, logikai, kreativitást igénylő számokkal. Az időjárás számunkra nem lehet akadály. A játékok többsége egyaránt elvégezhető outdoor és indoor helyszínen.

Kémjáték
A csapatépítő kémjáték program egy kerettörténetre épül, amelyben a résztvevők egy „valós kémsztoriba” csöppennek. A 007 PerfectSecret Team egy magántőkéből alapított szervezet, amelynek küldetése tehetséges, rátermett amatőrök, kémekké képzése. A csapat a cégvezető meghívására érkezik a központba, ahol alkalmassági és felvételi tesztek után belecsöppennek a kiképzés sűrűjébe. A kiképzés során találkoznak minden olyan nehézséggel, amellyel egy kémnek minden nap meg kell birkóznia. Egy komoly vizsgát követően éles bevetésben veszik fel a küzdelmet a különösen veszélyes, ipari kémkedésre szakosodott orosz maffia csoportjával, akik egy fontos céges dokumentációt raboltak el, s tőlük kell ezt visszaszerezni!

Pár perc és nyersz!
Játékos csapatépítés, kiválóan alkalmas nagy (30–250 fő) létszámú csoportok megmozgatására. Létszámtól függően 3–7 csapat verseng egymással, minden csapatnál van csapatvezető. A csapatokat színes kitűzők különböztetik meg egymástól. Teátrális eszközökkel (pl. óriás dobókocka, kötél, limbó-hintó) zajlik a vetélkedés. A játék során 2–2 csapatot 1 animátor támogat (adminisztrál, irányít, motivál) és az egész játékot műsorvezető vagy játékmester menedzseli. A játékok enyhe fizikai igénybevétellel járnak, a tréning végére a résztvevők kellemesen elfáradnak. A program alatt folyamatosan kommentál a játékmester-műsorvezető, illetve kellemes zene színesíti a programot. A játék végén eredményhirdetésre kerül sor, ahol minden csapat jutalmat kap. A végleges programot a megrendelővel egyeztetve alakítjuk ki a választható játékok közül.

Az élménytréningeket ajánljuk jól működő csapatoknak, „összerázó” tréningnek, csoportműködés hatékonyságának növelésére, elköteleződés elmélyítésére, összetartozás erősítésére, és motivációs célzattal, a teamen belüli informális, vagy formális csoportok közötti együttműködés fejlesztése, hatékony kommunikáció elősegítése érdekében. Nagy terhelés alatt működő csapatoknak, konfliktus és stresszhelyzetek oldására, belső energiaforrások mozgósítására, mentális feltöltődésére.

Várható eredmények:
  • Erősödik a „mi-tudat”, tudatosodik az „egy csapat vagyunk” érzése.
  • Növekszik a résztvevők elköteleződése mind egymás, mind a csoport, mind pedig a szervezet irányába.
  • Javul az együttműködési készség, az egymás iránti figyelem, tolerancia és segítőkészség.
  • Megvalósul a betöltött pozíciók mögötti EMBER felfedezése, partnerként való tisztelete.
A program célja a teamen belüli kapcsolatteremtés, mások megismerése, megértése és elfogadása. Az eltérő szemléletmódok megértése és kezelése, formális és informális kapcsolatok mélyítése, a nyílt kommunikáció kialakítása.

Új, most induló vagy még nem tréningezett csoportok részére nyújt megoldást. A képzés megkezdése előtt részletes és világos programot kapnak a résztvevők, felkészítve őket az esetleges fizikai igénybevételt jelentő gyakorlatokra és egyéb körülményekre is. A bemutatkozás hosszabb időt vesz igénybe, amely játékosan és informálisan egyaránt megtörténik. A feladatokat végig csoportban oldják meg a résztvevők. Az elméleti részt, amely az Ennagram személyiségtipológia alapjaira épül, rövid gyakorlatok követik. Végig ügyelünk a csoportkohézió folyamatos fenntartására. A feladatok után értékelünk és levonjuk a szükséges konklúziókat. Zárásként megfogalmazásra kerülnek a csoportcélok és az elvárások.

Ezt a tréninget kifejezetten ajánljuk első tréninges csapatoknak, akik még nem voltak együtt tréningen: „kohéziót erősítő” tréning, jövőkép megfogalmazása, közös alapok megteremtése, csoportnormák kialakítása céljából.

Várható eredmények:
  • A csapat tagjai között egyetértés és gondolati azonosulás alakul ki a megvalósítás előtt álló célokról.
  • Erősödik a résztvevők elköteleződése mind egymás, mind a csoport, mind pedig a szervezet irányába.
  • Megerősödik az együttműködési készség, az egymás iránti figyelem, tolerancia és segítőkészség.
  • Megvalósul a betöltött pozíciók mögötti EMBER felfedezése, partnerként való tisztelete.
  • Megalapozódik a bizalom légköre.
A program célja a jelentős változáson átment csapatok reorganizációja, újraegyesítése. Új vezető vagy sok új munkatárs esetén alkalmazható, a csoport célok kitűzése, a tagok általi elfogadtatása, kapcsolatteremtés, egymás megismerése és megértése céljából. Elősegíti az eltérő szemléletmódok megértését és kezelését, formális és informális kapcsolatok mélyítését.

Új vezetővel, vagy tagokkal bővülő csoportok, valamint cégen belüli fuzionálás eredményeként létrejött új csoportok képzésére szolgál. A képzés megkezdése előtt részletes és világos programot és a képzés céljának részletes leírását kapják meg a résztvevők, felkészítve őket az esetleges fizikai igénybevételt jelentő gyakorlatokra és egyéb körülményekre is. A bemutatkozás hosszabb időt vesz igénybe, amely játékosan és informálisan egyaránt megtörténik. A feladatokat végig csoportban oldják meg a résztvevők, ügyelve arra, hogy a régi és az új tagok folyamatosan keveredjenek. Végig ügyelünk a csoportkohézióra és az új tagok integrálására. A feladatok után értékelünk és levonjuk a szükséges konklúziókat. Zárásként megfogalmazásra kerülnek a csoportcélok és az elvárások.

Ajánljuk most bővülő csapatoknak az új tagok integrálása, beilleszkedésük támogatása, közös nyelven beszélés kialakulása, közös célok egyeztetése érdekében. Fuzionált csapatoknak, a cégen belüli fúzió után kialakult új csapat összekovácsolása, a csoport célok megismerése, elfogadása, a rivalizálás és a feszültségek csökkentése céljából.

Várható eredmények:
• Felszínre kerülnek a működést nehezítő csoporton belüli akadályok. • A múlt értékeinek átmentésével lezárhatóak lesznek a korábbi működésből adódó kérdések. • Közösen kialakításra kerül a jövőkép, ami támogatja az új közös célokat. • Erősödik a résztvevők elköteleződése mind egymás, mind a csoport, mind pedig a szervezet irányába. • Megerősödik az együttműködési készség, az egymás iránti figyelem, tolerancia és segítőkészség. • Megalapozódik a bizalom légköre, egyszerűsödik és nyíltabb lesz a kommunikáció.
Bővebb tájékoztatásért, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Szakály Tímea
Oktatásszervező
Szűcs Dóra
Felnőttképzési asszisztens

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.